Arvo Allosen Stipendi

Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Arvo Allonen, joka toimi puheenjohtajana kuusi vuotta.

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry jakaa vuosittain Arvo Allosen muistoa kantavasta rahastosta stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että myös kotimaassa.

Vuoden 2018 stipendin hakeminen:

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2018, arvoltaan 1000 euroa.

Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. Arvo Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että kotimaassa.

Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien) sekä stipendin tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 30.6.2018 mennessä osoitteella:

Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa

Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muistorahaston stipendi”.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle esityksen stipendin saajasta tai saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallitus syyskokouksessaan.

Asiaa koskevat tiedustelut: Kaija Kivikoski, email: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi, puh. 040-8313930

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ