Puheenjohtajalta

Yrjö 2017Suuria muutoksia?

Tämän vuoden varsinainen liittokokous pidettiin Porissa 2.3. ennen Porin Suomi-Kreikka yhdistyksen riemukkaita 40-vuotisjuhlia. Käsittelyssä oli myös liiton sääntöjen muutosesitys.

Sääntömuutos oli tullut välttämättömäksi, koska liiton toiminnan kannalta keskeisen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen hakemukseen on liitettävä liittokokouksen hyväksymät hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Koska hakemus avustusta varten on jätettävä marraskuussa, seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu onnistuu parhaiten syksyllä.

Niinpä liittokokous päätettiin siirtää helmikuusta pidettäväksi uusien sääntöjen mukaan syys- tai lokakuussa. Jos säännöt on hyväksytty, liitolla on jo ensi syksynä uusi liittokokous Pietarsaaressa 12.10., jossa vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi mm. valitaan liitolle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet. Toimikausi alkaa liittokokouksesta ja päättyy vuoden 2020 liittokokoukseen.

Vuosi 2020 on myös liiton 40. toimintavuosi, jota on luonnollisesti tarkoitus juhlia sopivalla tavalla yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa. Mutta samalla on myös sopiva hetki pohtia liiton toimintaa ja tarpeellisuutta.

OKM:n avustuksen hakemiseen tarvitaan valtakunnallinen yhdistys. Lisäksi liitto toimii jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä, mm. tiedottaen Kreikkaan liittyvistä tapahtumista sekä avustaen niiden toteuttamisessa.

Liitto myös julkaisee tätä Filellinas-lehteä. Nykyisillä jäsenmaksuilla ja mainostuloilla ei ole valitettavasti mahdollista painattaa ja postittaa lehteä kaikille jäsenyhdistyksien jäsenille. Painettua lehteä on jaettu artikkeleiden kirjoittajille sekä muutamia kappaleita jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille. Osa jäsenyhdistyksistä toimittaa kopiota jäsenilleen, mutta pääosa jakelusta tapahtuu sähköisessä muodossa. Tätä voitaisiin tehostaa mm. toimittamalla linkki uuden Filellinas-numeron ilmestymisestä jäsenyhdistyksien sähköpostilistojen avulla mahdollisimman laajalle. Tästä saatavia lukijatilastoja voitaisiin hyödyntää mainosten hankinnassa. Näin voitaisiin parantaa liiton taloutta ja mahdollistaa tukea yhteisille tapahtumille.

Yrjö Viinikka

.