Liittokokous 2023

Sääntömääräinen Liittokokous 2023 pidetään 07.10.2023. Kokouspaikkana on Kulttuuritalo Laikku Tampereella. 

Huom!
Jäsenyhdistyksiä pyydetään päivittämään yhteystiedot liiton sihteerille Minna Halmeelle kokouskutsujen lähettämistä varten.