SUOMI-KREIKKA YHDISTYSTEN LIITTO RY

Suomessa toimivien Kreikka-yhdistysten kattojärjestö

Liitolla on jäsenyhdistyksiä 12.

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry on perustettu vuonna 1980 ja on Ystävyysseurojen liiton jäsen.