Liittokokous 2024

Sääntömääräinen Liittokokous 2024 pidetään 26.10.2024. Kokouspaikkana on  Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen toimitilat, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki

Huom!
Jäsenyhdistyksiä pyydetään päivittämään yhteystiedot liiton sihteerille Minna Halmeelle kokouskutsujen lähettämistä varten.