Arvo Allonen Arvo Allosen muistorahaston stipendi

Arvo Allosen stipendi


Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Arvo Allonen, joka toimi puheenjohtajana kuusi vuotta.

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry jakaa vuosittain Arvo Allosen muistoa kantavasta rahastosta stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että myös kotimaassa.

Vuoden 2024 stipendin hakeminen:

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2024, arvoltaan 1000 euroa.   

Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. Arvo Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että kotimaassa.

Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsen-yhdistyksen jäsenyyttä.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien) sekä stipendin tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 30.6.2024 mennessä sähköpostilla tai postitse osoitteella:

Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa. Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muistorahaston stipendi”.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liitto-hallitukselle esityksen stipendin saajasta tai saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallitus syyskokouksessaan syys-lokakuussa 2024.

Asiaa koskevat tiedustelut:

          Kaija Kivikoski
          kaija.kivikoski [at] kolumbus.fi

* * *