Terveiset Akropolikselta 2023

Puheenjohtajan pöydältä

Matkailu avartaa, sanotaan. Uuden vuoden alussa ja matkamessujen alla, sanonta jäi mietityttämään. Mitä sanonta tarkoittaa tässä monipuolisessa ajassa? Eräässä tutkimuksessa todetaan, että matkustamisen ansiosta ihmiset uskoivat suhtautuvansa positiivisemmin kulttuurieroihin ja moninaisuuteen. Yhtä moni uskoi matkailun vaikuttaneen positiivisesti asenteisiin muita kulttuureja kohtaan. Uskon, että tämän kaltaiselle ymmärrykselle on aina tilausta. Matkailu tarjoaa meille mahdollisuuden kokea uusia kulttuureita, maisemia ja elämyksiä sekä tuo myös merkittävää taloudellista hyötyä useille maille ja alueille. Kuitenkin, samalla kun matkailu voi olla alueella keskeinen taloudellinen voimavara, se myös aiheuttaa ympäristöön ja paikalliseen kulttuuriin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, jos sitä ei harjoiteta kestävällä tavalla.

Kestävän matkailun käsite ponnistaa yleisestä kestävän kehityksen määritelmästä. Kestävä kehitys on kehitystä, ”joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Bruntland 1987). Kestävä matkailu on siis matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi Visit Finland määrittelee. Ajattelen, että hakusessa on tasapaino ihmisten, ympäristön ja talouden välillä ja matkailu rakentuu kestävämmäksi, kun sovelletaan kestävän kehityksen työkaluja näihin kolmeen ulottuvuuteen. Mitä sitten tavallinen matkailija voi käytännössä tehdä?Työkalujen valikoima ja skaala on valtava mutta monesti kyse on arkisista valinnoista, joita teemme joka kerta kun valitsemme matkustaa ja olemme matkalla. Käytännössä esimerkiksi suojelemalla ympäristöä, tutkimalla paikallista kulttuuriperintöä ja tukemalla paikallisia yhteisöjä ollaan jo oikealla polulla. Ympäristövaikutuksia pienentääkseen matkailija voi esimerkiksi minimoida hiilijalanjälkeään, vähentää vedenkulutusta sekä jätteiden määrää. Kulttuurit ovat aina kehittyneet vuorovaikutuksessa ja ottaneet oppia toisiltaan, ja matkailu edistää tätä kulttuurien välistä oppimista, ymmärrystä ja kunnioitusta.

Kulttuuriperinnön vaaliminen on tärkeää ja työ kantaa vuosia. On aina hyvä tavoitella paikalliskulttuurin aitoa ja kunnioittavaa esittämistä, tavallisesti paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja vahvistaminen on kaikkien etu. On myös hyvä valintoja tehdessään huomata, että matkailuala parhaimmillaan mahdollistaa taloudellisen hyvinvoinnin paikallisille ihmisille, luo työpaikkoja ja rakentaa monin tavoin paikallista elinkeinotoimintaa, joka viime kädessä voi vähentää köyhyyttä ja luoda hyvinvointia monissa maailman osissa.

Kestävä matkailu ei ole vain hyvä idea - se on välttämätöntä, jos haluamme säilyttää maapallomme kauniina ja elinkelpoisena tuleville sukupolville. Jokainen matkailija voi tehdä osansa valitsemalla vastuullisia matkailuyrityksiä, kunnioittamalla paikallisia kulttuureja ja ympäristöä, ja tukemalla paikallisia yhteisöjä. Kun teemme kestäviä valintoja matkailussa, voimme nauttia maailman monimuotoisuudesta samalla kun suojelemme sitä tuleville sukupolville.


Vuosi 2023 oli meille monella tapaa avartava, antoisa ja onnistunut. Järjestimme useita onnistuneita tapahtumia, joissa jäsenemme pääsivät verkostoitumaan, oppimaan uutta ja nauttimaan yhteisestä ajasta. Yhdessä olemme vahvistaneet yhteisöämme ja luoneet kestäviä suhteita.

Haluankin kiittää kaikkia aktiivisia jäseniämme, jotka ovat antaneet panoksensa tapahtumien järjestelyihin ja osallistuneet innokkaasti toimintaamme. Liiton ja yhdistyksemme voima on jäsenissämme, ja jokainen teistä on tärkeä osa yhteistä matkaamme.

Toivon, että otatte rohkeasti yhteyttä hallitukseen, jos teillä on ideoita, palautetta tai haluatte osallistua aktiivisemmin toimintaamme. Kuulemme mielellämme, mitä juuri te haluaisitte yhdistykseltämme.

Kiitos vielä kerran kaikille kuluneesta vuodesta. Toivotan kaikille menestystä ja hyvinvointia uudelle vuodelle. Tehdään yhdessä vuodesta 2024 unohtumaton!

Yhteistyöterveisin

Pirjo